Πόσα τετραγωνικά είναι η επιφάνεια που θα γίνουν οι εργασίες;

Έχεις προμηθευτεί τα υλικά για την εργασία;