ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Ο μάστορας Ηλίας και οι συνεργάτες του αναλαμβάνουν την τοποθέτηση δαπέδων για διακόσμηση κήπου και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων (πεζοδρόμια) σε οικονομικές τιμές στην Αθήνα και σε όλη την Αττική. Η επιλογή των κατάλληλων και ποιοτικών υλικών και η σωστή χρήση τους, εξασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Ο μάστορας Ηλίας και οι συνεργάτες του διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην τοποθέτηση δαπέδων εξωτερικών χώρων και εγγυώνται για οποιαδήποτε εργασία τους.

Όλες οι εργασίες παραδίδονται στην ώρα και την τιμή που έχει συμφωνηθεί.