ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Ο μάστορας Ηλίας και οι συνεργάτες του αναλαμβάνουν θερμοπροσόψεις (τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στην εξωτερική τοιχοποιία) σε οικονομικές τιμές στην Αθήνα και σε όλη την Αττική και με άριστο αποτέλεσμα.

Ο μάστορας Ηλίας και οι συνεργάτες του διαθέτουν πολυετή εμπειρία στις θερμοπροσόψεις και εγγυώνται για οποιαδήποτε εργασία τους.

Όλες οι εργασίες θερμοπροσόψεων παραδίδονται στην ώρα και την τιμή που έχει συμφωνηθεί.Δείτε μερικές από τις δουλειές μας σε θερμοπροσόψεις:

Θερμοπρόσοψη στο Δασκαλειό Κερατέας